גלריה - ורידים ברגליים | לצפייה בסרטונים

לפני
אחרי

לפני טיפול להעלמת ורידים

אחרי טיפול להעלמת ורידים ברגליים

אחרי טיפול להעלמת ורידים ברגליים באמצעות מכשיר Palomar

לפני
אחרי

לפני טיפול להעלמת ורידים

לאחר טיפול להעלמת ורידים ברגליים

אחרי שני טיפולים להעלמת ורידים ברגליים באמצעות מכשיר Palomar

לפני
אחרי

לפני טיפול להעלמת ורידים ברגליים

אחרי טיפול להעלמת ורידים ברגליים

אחרי טיפול אחד להעלמת ורידים ברגליים באמצעות מכשיר Palomar