גלריה - טיפולי פנים | לצפייה בסרטונים

לפני
אחרי

לפני טיפול בPoikloderma באמצעות מכשיר Palomar LuxG

אחרי טיפול בPoikloderma באמצעות מכשיר Palomar LuxG

אחרי שני טיפולים ב-Pikloderma באמצעות מכשיר Palomar LuxG

לפני
אחרי

לפני טיפול בPort Wine באמצעות מכשיר Palomar LuxG

אחרי טיפול בPort Wine באמצעות מכשיר Palomar LuxG

אחרי שני טיפולים בכתם Port Wine באמצעות מכשיר Palomar LuxG

לפני
אחרי

לפני טיפול ב-Spider Angima במכשיר Palomar LuxG

אחרי טיפול ב-Spider Angima במכשיר Palomar LuxG

לאחר 4 שבועות ושני טיפולים ב-Spider Angima באמצעות מכשיר Palomar LuxG

לפני
אחרי

 לפני טיפול ב- cherry angioma

אחרי טיפול ב-cherry angioma באמצעות מכשיר Palomar LuxG

לאחר 4 שבועות ושני טיפולים ב-Cherry Angioma באמצעות מכשיר Palomar LuxG