גלריה - סימני מתיחה | לצפייה בסרטונים

לפני
אחרי

 לפני טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות Palomar LuxIR

אחרי טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

לאחר שישה שבועות וטיפול אחד להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

לפני
אחרי

לפני טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

אחרי טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

אחרי טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

לפני
אחרי

לפני טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

אחרי טיפול להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR

אחרי שישה שבועות וטיפול אחד להעלמת סימני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar LuxIR